Åkerblom & Åkerblom HB


Gustav Åkerblom

Radon

Radioaktivitet i vatten

Uranprospektering

Gustav

Startsidan

Radioaktivitet i berg- och byggmaterial
Åkerblom & Åkerblom var ett konsulterande företag för undersökningar och rådgivning om radioaktiva ämnen i byggmaterial, t.ex. material i befintliga byggnader och bergtäkter.

Bland våra uppdragsgivarna fanns Svensk Bergmaterial Industri, NCC och LKAB.