Åkerblom & Åkerblom HB

 

Radon

Berg- och byggmaterial

Radioaktivitet i vatten

Uranprospektering

Ann-Charlotte

Janne

Sten

Fritid

Startsidan

Gustav Åkerblom var geolog och strålskyddsexpert.

En av världens främsta experter!
Gustav Åkerblom hade stor svensk och internationell erfarenhet av radon. Han skrev tillsammans med Bertil Clavensjö flera böcker om radon:
Radonboken - åtgärder mot radon i befintliga bostäde
r och Radonboken - åtgärder mot radon i nya byggnader samt The Radon Book - alla utgivna av Formas.

Gustav var kursledare vid de kurser som BFAB på Boverkets uppdrag anordnar i Åtgärder mot radon och lärare vid de kurser som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) anordnar i Undersökning av markradon.

Tidigare arbetade Gustav med dessa frågor på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Sveriges Geologiska AB (SGAB) och på Statens strålskydds-institut (SSI). För den nya Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) arbetade han som konsult med uppdrag på den Internationella Avdelningen i t.ex. Vitryssland och Ukraina.

Förutom sitt arbete med Åkerblom & Åkerblom hann Gustav med att vara fritidspolitiker som ledamot i Stadsdelsnämnden i Skärholmen och suppleant i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm för Folkpartiet. Gustav avled i december 2010 efter en tids sjukdom.

Du hittar Gustavs CV här!

 

After all you have come forward to spend money in buying that replica watches sale, and just don’t mind sparing few more bucks to get the best range out from them. replica watches sale vary in cost. Replica watches are the best solution if you cannot afford to purchase so expensive original rolex replica sale. Some individuals love the look of world renowned branded watches on their wrist especially breitling replica sale, but are reluctant to spend lots of cash that a genuine watch costs. We would like you to visit our latest assortment of famed rolex replica sale. Our online shop can offer you wonderful rolex replica sale collections. "What's the best replica on the market?",that is a tough question to answer, because there are different criteria for determining the "best" of any category of replicas.