Åkerblom & Åkerblom HB


Gustav Åkerblom

Radon

Berg- och byggmaterial

Uranprospektering

Gustav

Startsidan

Radon och uran i dricks- och grundvatten
Åkerblom & Åkerblom utförde undersökningar av radon och halter av radioaktiva ämnen i dricks- och grund-vatten samt rådgivning inför åtgärder mot radon, uran och radium i vatten.