Åkerblom & Åkerblom HB


Gustav Åkerblom

Berg- och byggmaterial

Radioaktivitet i vatten

Uranprospektering

Gustav

Startsidan

Radon i bostäder och arbetslokaler - över och under jord - samt i gruvor och tunnlar.
Åkerblom & Åkerblom utförde undersökning av radon i bostäder, arbetslokaler ovan och under jord, i gruvor och tunnlar samt rådgivning inför åtgärder. Vi utförde mätning av radon både som långtidsmätning och korttidsmätning t.ex. i samband med försäljning av bostäder. Vi har arbetat med radonundersökningar sedan 1979 till 2010. Vi arbetade gärna med svåra uppdrag, där det gällde att fastställa källan till radonproblemet och ge förslag till rätt åtgärd.

Bland våra uppdragsgivare märktes Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Statens Fastighetsverk och
Telia Sonera.

 

 

The replicas are sold in bargain markets and on the Internet. Sometimes the replica watches sale may alert you. But there are times when the seller may palm off a replica as an original. Comfort is the vital issues while you wearing or buying breitling replica sale. When your colleagues, relatives and friends realize that it is a replica while you are shopping, the replica may not turn out to be a status symbol as you had imagined before. If you are so comfort with wearing rolex replica uk, don’t hesitate to choose that as it makes you satisfy. Do you know the basics of global fashion? If yes, then you must be aware with the importance of fashion replica watches sale in modern fashion. Yes, it’s true that different fashion accessories play an important and decisive role in portraying unique and individual fashion sense. Some fashion accessories like rolex replica has their own unique place in modern fashion.